• Teknik incelenme amacı ile teslim ettiğim lastik, beraberinde bıraktığım fatura ve ruhsat fotokopisindeki bilgilerin doğru olduğunu,
  • Detaylı analiz amacı ile lastiğimin kesilebileceğini, kesilme sonucunda ret kararı verilmesi halinde herhangi bir hak talep etmeyeceğimi,
  • Lastiğime herhangi bir miktarda ödeme yapılması durumunda eski lastiğimin hurdalanacağını ve iade talebinde bulunmayacağımı,
  • Lastiğin ret olması durumunda eski lastiğimi ret tarihinden itibaren 2 ay içerisinde bayiden/satıcıdan teslim alacağımı, almadığım lastiğimin geri dönüşüm amaçlı hurdaya gönderileceğini,
  • Garanti işlemlerinde evrak tanzimi için kullanılmak üzere firmaya verdiğim kişisel ve veya şirket bilgilerimin yazılı ve dijital ortamda kayıt edileceğini, 

         bununla ilgili yasal düzenlemeye;

                 https://akogrup.com/musteri-aydinlatma-metni  

          adresinden ulaşabileceğimi, kabul ederim.